پیراهن مردانه کبریتی که فروش آن برای منبع درآمد تولید کننده آن یک معجزه بود

دکمه ها را گم کنید دکمه ها باید به گونه ای مرتب قرار گیرند که هیچ شکافی که سینه شما را از پیراهن نشان دهد وجود نداشته باشد. چهار انگشت و شست خود را بین دو دکمه قرار دهید، اگر به راحتی عبور کنند، دکمه ها خیلی از هم فاصله دارند.
تصویر با عنوان انتخاب پیراهن لباس مرحله 17
4
بررسی کنید که آیا پیراهن مردانه کبریتی به خوبی دور سینه و قسمت میانی شما قرار می گیرد یا خیر. به طور معمول نفس بکشید تا ببینید آیا پارچه اضافی در پیراهن برای کشش بدن شما وجود دارد یا خیر. پاهای خود را صاف نگه دارید و بالاتنه خود را به جلو و عقب حرکت دهید. اگر پیراهن کمی به سینه شما فشار می آورد، به پیراهنی با پارچه بیشتر نیاز دارید.

Shot of a stylish businessman

تصویر با عنوان انتخاب پیراهن لباس مرحله 18
بازوهای خود را بالا ببرید. بالاتنه خود را به پهلوها و جلو بچسبانید و بررسی کنید که آیا پیراهن از شلوارتان بیرون می‌آید یا خیر. این البته باعث خجالت شما در آینده خواهد شد. همچنین کمربند خود را بررسی کنید تا ببینید آیا آنقدر تنگ است که پیراهن شما را در جای خود نگه دارد یا خیر.
تصویر با عنوان انتخاب پیراهن لباس مرحله 19
دکمه پیراهن را تا بالا ببندید. شما باید بتوانید دو یا سه انگشت خود را بین گردن و یقه خود بلغزانید و آنها را به چپ و راست در اطراف گردن خود حرکت دهید. اطمینان حاصل کنید که می توانید به راحتی و راحت نفس بکشید و تنفس شما سخت نباشد.
ایده های مفید
برخی از پیراهن‌ها دارای دو عدد طول آستین هستند که نشان‌دهنده طولی است که پیراهن قرار است متناسب باشد. به عنوان مثال: سایز پیراهن 17/34-35 به این معنی است که پیراهن مناسب کسانی است که قد آستین 34 یا 35 می پوشند، اما به طور کلی، اندازه دقیق بهترین انتخاب است.