پیازی که وزن دو هزار کیلویی را دارد

امروزه موسسه های فراوان زیادی هستند که در حال آموزشهای تجاری می باشند اما مجموعه آراد برندینگ با داشتن سابقه فراوان و مشاوران توانمند توانسته است افراد را در هر زمینه راهنمایی کند.

یکی از عوامل تاثیر گذاری که بر قیمت پیاز قرمز تاثیر گذار می باشد مسیر صادراتی آن بوده که با نوع بازار داخلی آن بسیار متفاوت می باشد.

امروزه استانهای زیادی در سطح کشور محصول پیاز را به خوبی تولید می کنند که پیاز قرمز کرمانشاه یکی از این محصولات با کیفیت کشور می باشد.