پسته خندان قزوین که حتی به دستان دست فروشان نیز فروخته می شود

بعد از این که گیاه به 5 سالگی رسید، در این مدت هر سال 20 کیلوگرم کود آلی و 500 GM به عنوان کود شیمیایی داده شود. مقدار این کود همراه با رشد گیاهان افزایش می یابد.

زمان و روش مناسب کاشت گیاه پسته
بذر پسته خندان قزوین به صورت نهال کاشته می شود. برای این کار بذرها را در نهالستان به روش پیوند یا قلمزنی تهیه می کنند.

اگر برادران کشاورز بخواهند می توانند از هر شرکت ثبت شده دولتی گیاه بخرند، گیاهان خریداری شده باید کاملا سالم باشند. پس از این، این گیاهان باید در گودال های آماده شده در مزرعه کاشته شوند.

قبل از کاشت نهال، گودال کوچکی در گودال های آماده شده ایجاد می شود، این گودال ها با مقدار مناسب ادرار گاو یا باویستین تصفیه می شوند.

به همین دلیل در رشد گیاهان مشکلی وجود ندارد. گیاهان از پلی اتیلن خارج شده و در گودال های تیمار شده پیوند زده می شوند. پس از پیوند، گیاه از هر طرف به خوبی با خاک پوشانده می شود.

فصل بارندگی برای پیوند گیاهان مناسب در نظر گرفته می شود، در این مدت گیاهان محیط مناسبی برای رشد پیدا می کنند. به همین دلیل گیاهان در ابتدا به خوبی رشد می کنند.

کاشت بوته پسته در ماه های خرداد و تیر انجام می شود، جدای از این کاشت بوته در ماه های بهمن و اسفند نیز قابل انجام است.

آبیاری گیاه پسته
بوته پسته به آبیاری زیادی نیاز ندارد، اما در ابتدا برای رشد گیاه آبیاری بیشتری لازم است. در فصل تابستان گیاهان آن هفته ای دو بار آبیاری می شوند در حالی که در فصل زمستان به فاصله 15 تا 20 روز گیاهان را آبیاری می کنند.

گیاهان را فقط در صورت نیاز در فصل بارندگی آبیاری کنید. وقتی گیاه پسته کاملاً آماده شد، درخت آن باید 5 تا 6 بار در سال آبیاری شود.

کنترل علف های هرز بر روی گیاه پسته
برای کنترل علف های هرز در پسته فقط از روش وجین و وجین به روش طبیعی استفاده می شود که حذف علف های هرز به روش شیمیایی باعث آسیب به گیاهان می شود.