لنت ترمز دیسکی موتورسیکلت دلیل اصلی انفجار در سد لفور

گاهی اوقات راننده به طور کامل از پدال ترمز استفاده نمی کند، یعنی به اندازه ای که لازم است ترمز نمی گیرد. در این شرایط، خطر لغزش خودرو وجود دارد، اما برای جلوگیری از این وضعیت، کمک ترمز نقش مهمی را ایفا می کند و نیروی ترمز کافی را به چرخ های خودرو اعمال می کند.

نظرات Drivespark در مورد سیستم کمکی لنت ترمز دیسکی موتورسیکلت شکی نیست که کمک ترمز باعث کاهش نیروی ترمز و فاصله بین ترمز گرفتن و توقف خودرو می شود. ثابت شده است که کمک ترمز در مقایسه با سیستم ترمز معمولی، فاصله ترمز را تقریباً 20 تا 45 درصد کاهش می دهد.

اگرچه برای بازار هند کمی دشوار است، زیرا این فناوری تنها در خودروهای گران قیمت بازار هند مورد استفاده قرار می گیرد. اما نحوه وقوع تصادفات در کشور ما به صورت روزانه، این سیستم با توجه به شرایط بسیار مهم است.

 

دولت نیز در این زمینه ابتکار عمل کرده است. در چند وقت اخیر، تحول عظیمی در ساخت و ساز و زیرساخت های جاده ای در سراسر کشور و همچنین افزایش تعداد وسایل نقلیه در جاده ها رخ داده است.

در این میان تعداد تصادفات نیز افزایش یافته است زیرا سرعت نیز خطراتی را به همراه دارد. برای این، داشتن یک سیستم موثر برای مهار آن به همان اندازه مهم است. در این مورد کمک ترمز گزینه بهتری است.


در دهه 1800، اولین مکانیزم برای کاهش سرعت حرکت وسایل نقلیه و جلوگیری از حرکت آزمایش شد. امروزه، بیش از 100 سال بعد، سیستم ترمز به یک دستگاه پیچیده تبدیل شده است که برای سازگاری با شرایط مختلف جاده طراحی شده است.

از ترمزهای اولیه درام گرفته تا دیسک های امروزی، تکامل سیستم ترمز ایمنی را بهبود بخشیده و خطر تصادفات اتومبیل را در سراسر کانادا و جهان کاهش داده است.